| Gay Nieuws

VS heeft minder homo- en biseksuelen

04-05-08 | Uit een recent gehouden onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat slechts 2,9 procent van de Amerikaanse volwassen bevolking homo- of biseksueel is. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Hunter Universiteit in opdracht van de homo-organisatie Human Rights Campaign. Er werden 768 willekeurig gekozen personen telefonisch geënquêteerd en volgens de leider van het onderzoek, professor Patrick Egan, is het onderzoek hiermee representatief te noemen.

De uitslag van de enquête is opmerkelijk omdat tot nu toe werd gedacht dat een aanzienlijk groter percentage homo- of biseksueel zou zijn. In de afgelopen eeuw is door wetenschappers de hoogte van het aantal homoseksuelen geschat op waarden uiteenlopend van 1 procent tot 37 procent van de bevolking. Omdat het onderwerp nog altijd moeilijk ligt in de samenleving is het vrijwel onmogelijk om onomstreden waarden te vinden. Over het algemeen tonen onderzoeken in de westerse wereld aan dat circa 10 procent of meer van de mensen ooit homoseksueel contact heeft gehad. Nederlands onderzoek in de jaren zestig gaf een resultaat van 5 procent homoseksuele respondenten. Grootschalig onderzoek in 2005 leverde een resultaat van ruim 6 procent homoseksuelen onder Nederlandse volwassenen op. Omdat er geen onderzoek bekend is naar het percentage biseksuelen onder Nederlandse volwassenen kunnen hier geen precieze cijfers over gepubliceerd worden. Geschat wordt dat in ons land ruim 10 procent van de mensen boven de 18 jaar homo- of biseksueel zijn.

De leider van het onlangs in de VS gehouden onderzoek, professor Patrick Egan, kan de resultaten van zijn ondervraging niet rijmen met de cijfers zoals die tot nu toe bekend waren. "Vooral oudere mensen zijn nog altijd niet open over hun geaardheid maar dat is altijd al zo geweest. Ik kan de lage score van het aantal homo- en biseksuelen dan ook moeilijk verklaren. Wel beschouw ik het onderzoek als representatief en is het aantal homo- en biseksuelen binnen de Amerikaanse bevolking dus lager dan tot nu toe werd aangenomen," aldus de onderzoeker.


| Reacties op dit artikel

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour