Tweede Kamer wil 'weigerscholen' straffen

11-04-2017 | Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag het kabinet opdracht gegeven scholen die de verplichte voorlichting over homoseksualiteit niet geven te bestraffen. SP'er Jasper van Dijk, en een meerderheid van de Kamer met hem, wil dat scholen die consequent weigeren om seksuele diversiteit onder de aandacht van leerlingen te brengen een financiële sanctie krijgen of dat er bestuurlijk wordt ingegrepen.

Volgens de Inspectie van het Onderwijs wordt op 20 procent van alle basis- en middelbare scholen geen onderwijs over homoseksualiteit gegeven, terwijl dat sinds 2012 wel verplicht is. De Tweede Kamer wil ook dat lessen over homo-acceptatie in het mbo verplicht worden. Nu lichten nog maar drie van de vijf ROC's hun leerlingen voor over seksuele diversiteit en weerbaarheid. De hele Tweede Kamer, met uitzondering van VVD, SGP en FvD, steunde een motie daartoe van SP-Kamerlid Van Dijk. De VVD stemde tegen beide voorstellen. Volgens Kamerlid Yesilgöz wil de partij de onderwijsinspectie niet voor de voeten lopen. Bovendien zegt de VVD liever het lesaanbod in zijn geheel een keer onder de loep te nemen dan er een onderdeel uit te lichten.

Uit een onderzoek van het televisieprogramma EénVandaag blijkt dat LHBT-acceptatie volgens vier van de tien middelbare scholieren (38%) op hun school nooit is behandeld. Nog eens vier van de tien (38%) leerlingen zeggen dat een docent het slechts een keer kort ter sprake heeft gebracht. Slechts 13 procent van de leerlingen vindt dat hun school op een heel goede manier aandacht besteedt aan LHBT-acceptatie. De regering stelde voorlichting over LHBT-acceptatie in 2012 verplicht op basis- en middelbare scholen, na een jarenlange strijd van het COC. Aanleiding was de slechte situatie van LHBT-jongeren. Zij worden vaak gepest om hun identiteit, 'homo' is op school het meest gebruikte scheldwoord en zelfmoordcijfers liggen onder LHBT-jongeren bijna vijf maal hoger dan gemiddeld.

Deel dit artikel:  

Reacties:

Bart | 12-04-2017

Belachelijk, al die ambtenarij. Akseptatie van anderen begint met het aanleren van respect thuis. Kort liever de ouders die dit niet doen op hun kindergeld!


religieuze polit | 12-04-2017

Waarom staan religies boven de wet?Zij kunnen discrimineren,maar ongelovige moeten alles van ze pikken.


@P.Indakaas | 12-04-2017

En dus wordt het hoog tijd dat dezelfde zogenaamd 'vredelievende religies' eens als criminele organisatie's worden gezien, want verheerlijken geweld!


Emiel | 12-04-2017

dat is erg goed van links van de SP om boetes op scholen te zetten. homo voorlichting moet verplicht worden op alle scholen. hoe eerder kinderen weten over homoseksualiteit en liefde dat het de normaalste zaak van de wereld is. hoe beter ze opgroeien zonder haat. en LHBTers normaal vinden in hun leven. gewoon hoge boetes geven. of nieuwe leraren aan stellen op die scholen die dat wel willen doen. natuurlijk stemt extreem rechts de enge VVD tegen. die zijn helemaal niet homo vriendelijk. die zijn er alleen maar voor de multimiljonairs nog rijker te maken over de rug van de armen. ze maken alles kapot in het land. Weg met de gestoorde VVD en die domme Rutte heb je alleen maar ellende aan.


Joop | 12-04-2017

De grootste partij is tegen. Dat zegt al weer genoeg. Van rechts Nederland moeten we niet veel verwachten van homoacceptatie. FVD ook tegen, een grote giller natuurlijk als je weet waar de letters voor staan.. PVV wel voor dit keer? Huichelarij, dan eerst die rechtse en homohatende achterban van het ex vlaams belang uit de partij trappen. Schaf al die aparte scholen af. Je zit op school om te leren, niet om je hobby tijdens school uit te oefenen en kinderen van jongs af aan hersenspoelen met religieuze shit . Neutrale schoolleiding, neutrale lespakketten, aandacht voor ieder individu. Niet zo moeilijk toch?


lesje | 12-04-2017

ik geloof niet in straffen van scholen.

ik geloof ook niet in les op scholen over homosexualiteit.

er komt dan iemand van de rutgerstichting een middagje praten als je daar behoefte aan hebt.
de mensen doen daar lacherig over en wie zich opgeeft maakt zich verdacht.

lesjes.

ik geloof niet in lesjes.

en homofoobgedrag komt vaak van die macho probleem jongeren.
die andere uitschelden voor homo.

@ Joop ben je weer je groenlinks - d66 plaat aan het afdraaien?


@joop | 12-04-2017

de aparte scholen zijn overigens 2/3 van alle scholen. dus wie is hier de aparte?

je wilt staatsscholen goed. ik wil dat niet. de overheid hoeft niet op te letten hoe de opvoeding is. eng is dat.

en verder ik haat scholen.


Nico | 12-04-2017

De VVD stemde TEGEN. Onthouden we dit allemaal goed?


Kees @ @Joop | 12-04-2017

Dat is dan ook heel goed te merken, dat je scholen haat. Gelet op je taalgebruik hier.


@nico | 12-04-2017

positief is dat!


Joop | 12-04-2017

lesje....d66, groen links....2x fout gegokt!
en @joop...is niks engs aan hoor. Als ouders niet in staat zijn op de opvoeding te letten, dan kan de overheid beter ingrijpen. Wordt anders zo'n losgeslagen bende hè in dit land.


harrie | 13-04-2017

Wordt tijd voor scholen zonder enige religie,laten we zeggen zoals de gelovigen ons noemen heidenen,ook zouden we ons veel meer moeten organiseren tegen een minderheid zoals religie dat gewoon politiek bedrijft in naam van een of andere god.Wordt tijd voor heidense regels die menselijker zijn in plaats van dat bloeddorstige haat wat we dagelijks zien.


Robbie | 13-04-2017

Religies staan niet boven de wet, ze denken op die scholen dat ze een meerwaarde hebben vanwege hun religie. Bij de gelovigen (niet alleen de moslims, de christenen kunnen er ook wat van!) wordt sex tussen mannen en mannen streng bestraft. Bij vrouwen doen ze niet zo moeilijk (die kunnen altijd nog huwen met een man en kinderen krijgen en vooral dat laatste is bij de gelovigen heel belangrijk) en alle overige vormen van viespeukerij (sex met dieren, zuigelingen, lijken, kinderen enz.) daar wordt niet over gesproken in die (othodoxe/ bevindelijke) kring. Daar zeggen ze 'als je er niet over spreekt, dan is er ook geen probleem). Het zijn vreemde snuiters. Wereldvreemd en een hoge eigendunk. Vooral in dorpen als Bunschoten, Urk, Rijssen vindt je ze; scholen met den bijbel.Dat zijn de ergsten.


Robbie | 13-04-2017

@Nico Natuurlijk zijn ze tegen, ze denken de SGP nog nodig te hebben de komende tijd en dan kun je ze beter niet tegen de schenen schoppen. De SGP zou het liefst zien dat voor ons de doodstraf wordt heringevoerd. Dat viespeukerij met kleine kinderen de Here ook een gruwel is, daar lezen ze overheen, of beter nog: daar praten ze niet over.


Robbie | 13-04-2017

In het Oude Testament wordt Sodom geen (agressieve) homosexualiteit verweten, maar ongastvrijheid, mishandeling van armen, echtbreuk en liegen, bijvoorbeeld in Jeremia 23: 14, Amos 4: 1- 11 en Ezechiël 16: 49 – 50

Sodomieten? Jezus sprak over Sodom, maar hij linkte het nooit aan homoseksualiteit.

Hoewel Sodom 48 keer genoemd wordt in de bijbel, in het oude en nieuwe testament, refereert geen van die 48 verzen aan homoseksualiteit. Het is bedroevend hoe weinig christenen werkelijk weten van de bijbel.
--
En de bijbel misbruiken is niet moeilijk hoor...
Een huwelijk is alleen geldig als de vrouw een maagd is. Als de maagdelijkheid van de vrouw niet kan worden aangetoond, moet zij gedood worden. (Deuteronomium 22:13-21). Als de hetero's dat gaan uitvoeren dan is er van overbevolking geen sprake meer, dan gaan er heel veel dood.

In Leviticus 20:13 gaat het over de “gruwel” van een man die “met vrouwelijke bijligging” bij een man ligt. Over vrouwen die “met mannelijke bijligging” bij andere vrouwen liggen, zegt de bijbel niks.
Feit is dat deze teksten afkomstig zijn van een patriarchale herderscultuur uit de bronstijd, waarin vrouwen tot het roerend goed werden gerekend: lastdieren met de toegevoegde waarde dat ze nageslacht konden produceren. Vrouwelijke seksualiteit bestond niet en voor zover het wel bleek te bestaan, deed het kennelijk niet ter zake.

En voor al die lieden die niet kunnen begrijpen dat hun god twee mannen of twee vrouwen samen heeft gebracht:

Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Matt. 19 : 6


mark100 | 13-04-2017

Robbie dank je voor je mooie bijdragen

ja het verhaal van sodom en gommorra word inderdaad vaak misbruikt.
het gaat over mishandeling, gastvrijheid, en verkrachting ( mogelijk homosexuele verkrachting)

maar het verhaal sodom en gommorra gaat niet over vrijwillige homosexualiteit.

helaas word dat verhaal vaak aangehaald.

op andere plekken in de bijbel word inderdaad een of twee keer homosexualiteit veroordeeld. ik leg die bijbelteksten ( 3000 jaar oud) naast mij neer als cultuurgebonden en achterhaald. en niet van god afkomstig.
alsof hij een dictaat geeft.


qw | 13-04-2017

Bijbel, koran en torah veroordelen alleen heterosexualiteit, nergens homosexualiteit. Juist wegens het weining aanbevelenswaardige karaker van heterosexualiteit spoort Sodom en Gommorah alleen aan tot een veel verhevener beleving van mannenliefde. Volgens bijbel, koran en torah is de regel: Gebruik heterosexualiteit alleen utilitair tot reproductie en voor het overige de verheven mannenliefde. Lig dus niet met mannen als met vrouwen. Het ene is verheven, het andere niet. Bijbel, koran en torah veroordelen heterosexualiteit in de scherpste termen. Zie het scheppingsverhaal waarin Adam en Eva zonder meer uit het paradijs worden gejaagd. Daartoe moet je bijbel, koran en torah in hun geheel lezen en niet in stukjes (soera's, paragrafen,...) zoals idiote godgeleerden, oelema's en andere rabbijnen. Leer lezen.


@qW | 13-04-2017

wat denk je van de liefde tussen David en Jonathan?
Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/2Samuel/1/17-27


meerdere vertali | 13-04-2017

NBG vertaling
David over Jonathan

Het verdriet verstikt me, Jonathan, je was mijn broeder, en mijn beste vriend. Jouw liefde was me dierbaar, meer dan die van vrouwen.

willibrordvertaling 1975

Zwaar drukt mij jouw dood, mijn broeder Jonatan: jij was mij zo lief; jouw liefde verrukte mij meer dan de liefde van vrouwen.

staatsvertaling

26 Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.


avondmaal | 13-04-2017

de apostel Johannes ( Jezus liefste leerling ) rustte aan de borst van Jezus.

Is dat niet de intimiteit die God hier bedoeld?


avondmaal | 13-04-2017

johannes 13 vers 25

En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het?

----------------

( johannes beminde leerling van Jezus )

23Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. 24Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem: “Wie bedoelt Hij?” 25Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei tot Hem: “Heer, wie is het?”


mark100 | 13-04-2017

bedankt qw voor deze invalshoek.


mark100 | 13-04-2017

die tekst van David en Jonathan zijn diverse discussies.

Sommige menen dat het om een vriendschap gaat.

Andere zien er wel een homosexuele liefde in.


( david over jonathan die dood is)
de letterlijke vertaling naardense bijbel


23
Saul en Jehonatan,
zo geliefd en zo dierbaar in hun leven,
zijn in hun dood niet gescheiden;
lichtvoetiger dan arenden waren ze,
heldhaftiger dan leeuwen;

24
dochters van Israël,
weent over Saul!-
die u kleedde in karmozijnrood vol pracht;
die u overdekte met pronk van goud
over uw kleding heen;

25
hoe zijn de helden gevallen
midden in deze oorlog;
Jehonatan,-
ligt op jouw hoogten doorboord;

26
ik ben beangst over jou,
mijn broeder Jehonatan,
je was mij zo dierbaar;
een groter wonder was jouw liefde voor mij
dan liefde van vrouwen!-

27
hoe zijn de helden gevallen
en gingen oorlogswapens verloren!


mark100 | 13-04-2017

johannes hoofdstuk 13
naardense bijbel
21
Als Jezus dat zegt
bevangt verwarring zijn geest
en betuigt hij en zegt hij:
amen, amen, ik zeg u
dat één uit u mij zal prijsgeven!

22
De leerlingen hebben elkaar aangekeken,
in vertwijfeling over wie hij dit zegt!

23
Eén van zijn leerlingen heeft gelegen
aan de boezem van Jezus;
hem heeft Jezus (het meeste) lief;

24
hém geeft Simon Petrus dan een wenk
en zegt tot hem: zeg wie het is
over wie hij dat zegt!

25
Híj vlijt zich zodoende
tegen de borst van Jezus
en zegt tot hem: heer, wie is het?


mark100 | 13-04-2017

De apostel Johannes lag aan de boezem van Jezus.

De apostel Johannes heeft zelf dit evangelie geschreven over wat hij meegemaakt had.

Jezus geliefde leerling.

Johannes was ook de enige apostel die overgebleven was bij de kruisiging van Jezus.

Volgens mij en dat is mijn gedachte hierover is dit een diepinzicht.

Er vloeide water en bloed.

Het zijn mijn inziens diepe gedachten over een bijzondere intimiteit tussen deze twee.


naardense bijbel | 13-04-2017

34
een nieuw gebod geef ik u:
dat ge elkaar liefhebt!-
zoals ik u heb liefgehad,
dat gij ook elkaar liefhebt;

35
hieraan zullen allen herkennen
dat gij leerlingen van mij zijt:
als ge onder elkander liefde hebt!


mark100 | 14-04-2017

@wessel

richt je daarvoor een nieuwe politieke beweging op?


Wessel | 14-04-2017

Waarom 'n politieke beweging? Toch droevig hoe 't stemvee op 15/3 gestemd heeft: continuering v/h beleid. Men wil huisje, boompje, beestje. Wat afwijkt van wat Jan en Marie Doorsnee willen, wordt niet gepruimd. Ontkerstening, 'n homo gerichte samenleving op gelijke voet v/e hetero gerichte en religievrij denken en handelen, slaat slechts bij weinigen aan. Daarmee kun je geen politieke vuist maken. Het blijft dus bij wensdenken.


Reageer

Naam:
Reactie:

GayNieuws Quiz 2017

Wat weet jij nog van al het belangrijke, homogerelateerde nieuws uit binnen- en buitenland dat je hier kon lezen? Klik hier en doe de GayNieuws Kennisquiz 2017

Gay op TV

08:05 | Will & Grace

13:25 | Million Dollar Listing: NY

17:35 | Neighbours

18:20 | SpangaS

18:30 | The Ellen Degeneres Show

18:45 | Anger Management

20:00 | Goede Tijden Slechte Tijden

20:10 | Thuis

20:25 | Papadag

23:15 | Little Britain

De Roze Polder

Lees nu de nieuwe column van Jos over Lellebel de Musical. | klik hier

Recent uit de kast!

| Matt Evers (schaatser)

| Ariela Barer (actrice)

| Mike Parrow (worstelaar)

| Uri Kokia (basketballer)

| Mark Foster (zwemmer)

| Rutina Wesley (actrice)

Woorden en Daden

De nieuwe column door Dennis de Jong. Lees hier zijn laatste bijdrage over de behanndeling van HLBTI's in Egypte.

GayVideo | Van man naar Nicki Min

| klik hier voor een grotere versie van deze video

GaySite.nl | E-Zine

Abonneer je nu op het GaySite.nl E-Zine. Zo blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

     inschrijven    uitschrijven